Prvi svibanj ili Prvi maj

Prvi svibanj ili Prvi maj, međunar. praznik rada, dan solidarnosti s radnicima svijeta. Slavi se na dan kada je 1. V. 1886. u Chicagu stupilo u štrajk 40 000 radnika, koji su zahtjeve rezimirali u programu “3 osmice”: osam sati rada, osam sati odmora, osam sati uživanja u kulturi. U napadu policije na štrajkaše poginulo je 6, a ranjeno o. 50 radnika. U procesu štrajkašima na smrt je osuđeno 5 radničkih vođa, a 3 na dugogodišnju tamnicu. Na I. kongresu Druge internacionale donesena je odluka da se taj dan slavi u znak solidarnosti s poginulima.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: