pseudonim

pseudonim (grčki: pseudónymos lažno nazvan), izmišljeno ime kojim se osoba koristi, stalno ili povremeno, u svojem književnom, umjetničkom ili znanstvenom radu. Može imati oblik uobičajenog imena (na primjer Mihail Jurišić → Stanko Vraz), oblik → anagrama (na primjer Rastevčić umjesto Starčević) ili neki drugi, neobičan oblik (na primjer Argus → Boris Janković). Kada se muškarac koristi ženskim imenom (na primjer Suzana Rog → Zvonimir Majdak) govorimo o pseudoginimu, a kada žena uzme muško ime (na primjer Mary Ann Evans → Eliot, George) o pseudoandronimu. Pseudonim je poznat u antici, omiljen u razdoblju humanizma, vrlo čest u XVI. i XVII. stoljeću, osobito u obliku anagrama, dok u XIX. stoljeću često potpuno istiskuje pravo ime autora.