Puget, Pierre

P. Puget Atlet Milon napadnut od lava, Pariz, Louvre
Puget, Pierre, francuski kipar, slikar i graditelj (Marseille, 16. X. 1620 – Marseille, 2. XII. 1694). Pod utjecajem talijanskoga baroka radio ekspresivno-patetične mitološke i biblijske reljefe i kipove (Heraklo u borbi s Hidrom, 1659–60). Slikao u okviru baroknih shema; izradio urbanistički plan grada i luke Marseillea.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: