Pusan (Busan)

Pusan
Pusan (Busan), grad i vodeća luka na JI Republike Koreje; 3 678 600 st. (aglomeracija 4 561 758 st.; 2. po veličini južnokorejski grad). Leži na ušću r. Naktong. Brodogradnja. Proizvodnja gume, željeza. Prehr. (riža, sol), automob., elektron., kem., keramička, papirna i tekst. ind. Tehno-parkovi s ind. visoke tehnologije. Ribarstvo. Trajektne veze s jap. lukom Shimonoseki. Sveučilište (osn. 1946). Međunar. zračna luka. U sjeveroist. predgrađu nekoliko vrućih termalnih izvora i ostaci starih hramova. Tragovi naseljenosti u okolici iz razdoblja neolitika (←5000–←4000). U vrijeme dinastije Koryo (X–XIV. st.) nazivao se Pusanpo i razvio u važnu regionalnu luku. U posjedu Japana 1592. i u razdoblju 1910–45. Tijekom Korejskog rata (1950–53) privremeno gl. grad Republike Koreje.