Quesnay, François

François Quesnay
Quesnay, François, francuski ekonomist i liječnik (Méré, 4. VI. 1694 – Versailles, 16. XII. 1774). Osnivač i najpoznatiji teoretičar fiziokratske škole. Najveći dio života bavio se medicinskim pitanjima, ali najveći doprinos dao je ekonomskoj znanosti svojim učenjem o prirodnom poretku te raspodjeli društvenog proizvoda između triju klasa, sve izloženo u poznatoj ekonomskoj tablici. Najvažnije rasprave: Načela ekonomske vlade; Prirodno pravo; O trgovini i knjiga Ekonomska tablica i njezino objašnjenje.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: