račun

račun 1. Jedna ili više mat. operacija koje se odnose na brojeve i/ili veličine te koje služe za rješavanje nekog problema. Ujedno tehnika rješavanja problema. Npr. algebarski r., kamatni r., infinitezimalni r., diferencijalni r., integralni r. i sl. 2. Faktura, dokument koji potvrđuje vlasništvo nad kupljenom i plaćenom robom. Račun je i knjigovodstvena isprava koju dobavljač odn. vjerovnik šalje kupcu odn. dužniku za prodajnu vrijednost proizvoda ili usluge. 3. → konto