račun vjerojatnosti

račun vjerojatnosti, aritmetički postupak računanja stupnja vjerojatnosti događaja, tj. omjer broja nastupanja nekog događaja i broja svih njegovih mogućnosti. Kod bacanja kocke omjer je 1/6, jer kod svakog bacanja od mogućih šest ishoda ostvaruje se samo jedan. S pomoću računa vjerojatnosti može se izračunati najvjerojatnija vrijednost pogreške i razdioba ostalih vrijednosti pogrešaka oko nje (r. izjednačenja).