Rabearivelo, Jean-Joseph

Rabearivelo, Jean-Joseph, malgaški pjesnik francuskog izraza (Tananarive, od 1976. Antananarivo, 4. III. 1903 – Tananarive, 22. VI. 1937). Utemeljitelj moderne malgaške književnosti. Mnogi ga smatraju prvim afričkim modernim pjesnikom. Zarana se oslobađa utjecaja francuskih simbolista te počinje zagovarati povratak tradiciji, što će se poslije odraziti na pjesnike pokreta négritude (crnaštva). Važnije zbirke: Polusni; Prevedeno iz noći, Pjesme za Abéone i dr. 
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: