Rabelais, François

François Rabelais
Rabelais, François, francuski pripovjedač (La Devinière/Chinon, vjerojatno 1494 – Pariz, 9. IV. 1553). Redovnik, ali ga strog život u samostanu, isprva franjevačkom, a zatim benediktinskom, nije zadovoljavao, pa je često putovao. Studirao medicinu i radio kao liječnik u Lyonu. Objavljivao i pod pseudonimom Alcofribas Nasier (anagram imena i prezimena). Autor fantastičnih i komičnih romana u kojima pruža istodobno realističnu i simboličnu sliku svojega doba. Njegova djela upozoravaju na društvenu i civilizacijsku krizu XVI. stoljeća, a svrha njihovih komičnih elemenata nije samo da nasmije, nego i nadahnjuje simbolično čitanje. Majstor igre riječima, smišljanja novih i prepravljanja starih riječi i imena. Roman Pantagruel, o životu istoimena diva, Sorbonne je osudila opscenim, zbog čega se Rabelais morao skloniti od očiju javnosti. I zbog romana o životu Pantagruelova oca, Gargantuin život, ponovno je pretrpio osude.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: