Rabemananjara, Jacques

Rabemananjara, Jacques, madagaskarski pjesnik i dramatičar francuskog izraza (Maroantsetra, 23. VI. 1913 – Pariz, 2. IV. 2005). Potkraj 1930-ih za studija u Parizu objavljuje prvu pjesničku zbirku i surađuje s L. Senghorom. Jedan od suosnivača Demokratskog pokreta za obnovu Madagaskara, za pobune protiv francuskih kolonijalnih vlasti (1947) osuđen na doživotni zatvor (1948), ali je amnestiran 1956. Nakon stjecanja madagaskarske neovisnosti 1960. bio je ministar i dopredsjednik republike. Od 1972. živio u izbjeglištvu u Francuskoj. U pjesmama afirmirao autentičnu afričku kulturu i tradiciju. Pjesničke zbirke Antsa; Lamba; Božji sud; Samo tamjan i filigran.