Racine, Jean

Jean Racine
Racine, Jean, franc. dramatičar (La Ferté-Milon, 2. XI. 1639 – Pariz, 29. I. 1699). Vodeći predstavnik klasicističke tragedije. U intimističkim tragedijama prikazuje kako ljudskim životima upravljaju sile na koje čovjek ne može utjecati. U skladu s vodećom poetikom, u svojim je komadima poštovao “aristotelovsko” dram. pravilo o tri jedinstva (mjesta, vremena i radnje), ali to strogo pravilo uspijeva izvrsno iskoristiti za analizu ljudskih karaktera i (ne)mogućnosti čovjekove slobode. Ostvario je uspješnu kaz. karijeru. Prvi uspjeh postigao tragedijom Andromaha, u kojoj građu crpi iz ant. klasika; i u drugim se komadima nadahnjuje ant. autorima. U tragediji Berenika obrađuje intimnu dramu ljubavnika koje razdvajaju drž. interesi. Autor je i tragedije s tur. tematikom Bajazit, te tragedija s grč. tematikom Ifigenija i Fedra. Ostala djela: Britanik, Pravdaši i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: