racionalizacija

racionalizacija (prema lat.) 1. Skup mjera kojima se nastoji poboljšati organizacija rada, upravljanje i korištenje postojeće tehnologije, uređaja, materijala, energije, radne snage, u svrhu olakšanja radnog napora, podizanja kvalitete proizvoda ili povećanja efikasnosti proizvodnje. Mjere uključuju pojednostavljivanje proizvodnih procesa, skraćivanje vremenskih i prostornih razmaka u proizvodnji, potpunije korištenje sirovina, poluproizvoda, energije, veća specijalizacija radnika i sredstava za rad, uvođenje naprednije tehnologije itd. Osnovni oblici r.: simplifikacije, tipizacija, standardizacija, specijalizacija. 2. Objašnjavanje čega na racionalnim temeljima. 3. mat Postupak kojim se razlomak s iracionalnim nazivnikom pretvara u razlomak s racionalnim nazivnikom iste vrijednosti. Npr. 1/2 = 1/22/2 = 2/2. Također analogan postupak s algebarskim izrazima 1/m =1/mm/m = m/m.