Rača

Rača, srp. pravosl. manastir na Drini, u blizini Bajine Bašte, s crkvom Vaznesenja. Prema tradiciji zadužbina kralja Dragutina. Izgorjela i opustjela 1688, obnovljena potkraj XVIII. i u prvoj pol. XIX. st. U razdoblju XVI. i XVII. st. bila je važno središte za prepisivanje starih crkv. knjiga. Zato je iz toga razdoblja poznat pojam Račani za monahe i prepisivače knjiga iz tog samostana. Njihov rad nakon seobe nastavljaju odbjegli monasi u manastiru sv. Andreja (kraj Pešte) i u Beočinu (na Fruškoj gori).