radio

radio 1. Prijenos zvuka s pomoću elektromagn. valova predviđen za izravan prijam u javnosti. 2. → radioprijamnik 3. → radiopostaja. 4. Skr. naziv za radiokomunikacije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: