Rakovička buna

Rakovička buna, O. Iveković Rakovička pogibija (Smrt Eugena Kvaternika)
Rakovička buna, oružani ustanak protiv austrijske i mađarske hegemonističke politike prema Hrvatskoj s ciljem stvaranja neovisne hrvatske države koji je predvodio čelnik Stranke prava → Eugen Kvaternik. Ustanak je započeo 8. X. 1871. u selu Broćancu te se istoga dana proširio i na Rakovicu i nekoliko okolnih sela. Kao cilj ustanka u proglasu je navedeno oslobođenje hrvatskoga naroda “ispod švabsko-mađarskoga gospodstva”. Ustanak je vojno poduprlo nekoliko stotina krajišnika s ciljem sjedinjenja s drugim nezadovoljnim krajiškim postrojbama. Dana 10. X. austrijske jedinice opkolile su pobunjenike kraj Plaškoga. Vođe ustanka – E. Kvaternik, V. Bach, A. Rakijaš  –  i većina pobunjenih krajišnika ubijeni su prilikom proboja u Bosnu, a na neko vrijeme prestala je djelatnost Stranke prava. Iako nije sudjelovao u buni, predsjednik Stranke prava Ante Starčević bio je zatvoren.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: