rakušci

rakušci, morski rakušac, Gammarus pulex
rakušci (Gammaridae), por. rakova (Crustacea) koja živi u moru i kopnenim vodama, ugl. među trulim biljem. Tijelo im je bočno splošteno, nemaju oklopa, a narastu između 1 i 2 cm. Žive u velikim skupinama, pročišćavaju vodu filtracijom i bitna su karika u hranidbenom lancu mnogih riba. Česta je vrsta obični r. (Gammarus fossarum). U Hrvatskoj žive i brojne endemične vrste.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: