Raleigh

Raleigh
Raleigh, gl. grad sav. države North Carolina, SAD; 282 956 st. Leži u sred. dijelu North Caroline, u blizini r. Neuse. Osn. 1788; prvobitno nazvan Wake Courthouse, poslije preimenovan u čast brit. istraživaču i piscu Walteru Raleighu. Za građ. rata do 1865. bio je sjedište snaga Konfederacije; nakon 1865. okupirala ga vojska Unije. Trg. središte. Ind. komunikacijske i elektron. opreme, računala, prehr., kem. i tekst. ind. Sjedište mnogih osiguravajućih tvrtki. Zajedno s gradovima Chapel Hill i Durham čini Istraživački trokut. Sjedište sveučilišta i nekoliko fakulteta; brojni istraž. instituti. Galerija umjetnosti, prirodoslovni muzej, muzej povijesti North Caroline; pov. park Mordecai. U okolici grada parkovi i šume. Očuvane zgrade od samog osnutka grada (kuća Joel Lane, najstarija građevina u gradu).