Ramanujan, Srinivāsa Aiyangār

Srinivāsa Aiyangār
Ramanujan
Ramanujan, Srinivāsa Aiyangār, indij. matematičar (Erode, Tamil Nadu, 22. XII. 1887 – Kumbakonam, 26. IV. 1920). Kao čudo od djeteta sam učio matematiku. Najviše se bavio analitičkom teorijom brojeva. Postavio mnoštvo formula za čiju se istinitost jedva moglo povjerovati. Pozvao ga je engl. matematičar G. H. Hardy u Cambridge (1913) gdje su zajedno objavili važne mat. rezultate. Izabran (1918) kao prvi Indijac za člana Royal Society; prof. na Trinity College u Cambridgeu (1919).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: