Ramus, Petrus

Petrus Ramus
Ramus, Petrus (Pierre de la Ramée), franc. filozof i matematičar (Cuth, kraj Soissonsa, 1515 – Pariz, 26. VIII. 1572). Pokušao zasnovati nearistotelovsku logiku spajanjem logike i retorike, Cicerona i Kvintilijana, te obnoviti metodologiju. Zastupao specifičnu dijalektiku koja kao “prirodna logika” treba stajati u uskom dodiru sa životom. Učenje o sudu, prema R., ima tri stupnja: silogizam, sistem i ideju. Njegova su djela naišla na širok krug sljedbenika (ramisti) u Francuskoj, Engleskoj i Njemačkoj. U matematiku uveo nazive za kvadrat (lat. quadratus), kub (cubus) i bikvadrat (biquadratus). Optužen da potkopava osnove religije i znanosti. Umoren u Bartolomejskoj noći. Gl. djela: Kritika Aristotela; Knjige pouke dijalektičara; Dijalektika; 14 knjiga metafizičkh rasprava; Geometrija.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: