Ranke, Leopold von

Leopold von Ranke
Ranke, Leopold von, njem. povjesničar (Wiehe, 21. XII. 1795 – Berlin, 23. V. 1886). Sveuč. prof. u Berlinu (1825–71). Jedan od najistaknutijih teoretičara pruske historiografije. Ured. utjecajnog pov. časopisa Historisch-politische Zeitschrift (1832–36). Drži se utemeljiteljem moderne njem. historiografije zasnovane na kritičkoj obradi izvora i primjeni filol. metoda. Gl. djela: Rimski pape; Njemačka povijest u doba reformacije; Opća povijest (I–IX, nedovršena).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: