Rapallski ugovor

Rapallski ugovor, potpisnici
Rapallski ugovor, sporazum sklopljen 12. XI. 1920. u → Rapallu kojim je utvrđena crta razgraničenja između Kraljevine SHS i Italije. Odredbama sporazuma Istra (bez dijela općine Kastav), Zadar, Cres, Lošinj, Lastovo, Palagruža i manji pripadajući otoci te neke slov. općine pripali su Italiji. Ustrojena je Slobodna i neovisna država Rijeka (1924. pripala Italiji). Građanima tal. nac. pripadnosti u Kraljevini SHS dopušteni su pravo optiranja za tal. državljanstvo, uporaba tal. jezika i sloboda vjere. Istodobno tal. izaslanstvo nije željelo preuzeti obveze zaštite nac. prava Hrvata i Slovenaca koji su se našli u sastavu tal. države. Ugovor su s jugoslav. strane potpisali predsj. vlade M. Vesnić, ministar vanj. poslova A. Trumbić i ministar financija K. Stojanović. Ugovor je velikim dijelom bio rezultat velikosrp. politike usmjerene na nagodbu s Italijom u cilju slabljenja hrv. položaja u Kraljevini SHS. Područja koja je Hrvatska izgubila R. u. vraćena su matici zemlje 1945.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: