Rastrelli, Carlo

F. B. Rastrelli, Zimski dvorac u Sankt Peterburgu
Rastrelli, Carlo, tal. kipar (Firenca, o. 1675 – Sankt Peterburg, 18. XI. 1744). U Sankt Peterburgu izradio monumentalni konjanički kip Petra Velikoga. Njegov sin graditelj i kipar Bartolomeo Francesco (Pariz, o. 1700 – Sankt Peterburg, 1771) gl. je predstavnik rus. arhitekture XVIII. st. Gradio monumentalne građevine u duhu tal. baroka i franc. rokokoa, tzv. stil Rastrelli (dvorci Peterhof i Carsko selo kraj Sankt Peterburga, palače Stroganova i Voroncova, carska rezidencija Zimski dvorac i manastir Smoljni u Sankt Peterburgu).