Ravni kotari

Ravni kotari (također Kotari), područje u sjevernoj Dalmaciji, između visoke krške zaravni → Bukovice na sjeveroistoku i zadarsko-biogradskoga primorja na jugozapadu te rijeke Krke i Prokljanskoga jezera na jugoistoku. Većim dijelom na području Zadarske županije. Niska i blago valovita zaravan; prostrane flišne udoline i niske vapnenačke uzvisine. Nagnuta prema Ninskom i Ljubačkom zaljevu (kraj otoka Paga). Sredozemna klima. Najplodniji prostor sjeverne Dalmacije (osobito uz Nadinsko blato, Vransko jezero i Trolokve); poljodjelstvo i stočarstvo. Glavno naselje Benkovac. Sjeverozapadnim dijelom prolazi cesta Maslenica–Zadar; sjeveroistočnim dijelom prolazi autocesta Zagreb–Bosiljevo–Dubrovnik; cestovna veza s otokom Pagom (most preko Ljubačkih vrata). U Šopotu, kraj Benkovca, pronađeni su ostatci starohrvatske crkvice iz IX. st. te dio oltarne pregrade s imenom kneza Branimira. Stradali za vrijeme Domovinskoga rata.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: