Raynaudova bolest

Raynaudova bolest (prema franc. liječniku Mauriceu Raynaudu, 1834–81), bolest nepoznata uzroka kod koje dolazi do grča arteriola, obično prstiju, s napadajima jakog bljedila, potom modrila kože, trncima, bolovima i neosjetljivošću, izazvanima izlaganjem hladnoći ili uzbuđenjem. Napadaji mogu trajati nekoliko minuta, rjeđe nekoliko sati; bolest je češća u mlađih žena, zahvaća simetrične dijelove tijela. Zbog promjene krvnih žila može doći do trofičnih promjena, sve do gangrene. Dokazuje se oscilografijom i reografijom. Valja izbjegavati izlaganje hladnoći i pretjerano pušenje; u liječenju se primjenjuju sredstva koja proširuju krvne žile (vazodilatancije).