razmnožavanje (razmnažanje)

razmnožavanje (razmnažanje), reprodukcija, jedna od temeljnih odlika živih bića; stvaranje potomstva radi produženja vrste. Razlikujemo spolno (gamičko) i nespolno (agamičko) r. Spolno se odvija s pomoću haploidnih spolnih stanica. Najčešće su to ženske (jaje) i muške (spermij, pelud), koje se spajaju u procesu oplodnje i formiraju oplođenu jajnu stanicu ili zigotu. Partenogeneza je oblik spolnog razmnožavanja u kojem sudjeluje samo ženska spolna stanica, postoji kod nekih vrsta kukaca, npr. paličnjaka i biljnih uši. Nespolno razmnožavanje ne uključuje spolne stanice. Može se odvijati diobom (poprečna i uzdužna) ili pupanjem. Mnoge se biljke razmnožavaju nespolno sporama koje nastaju u sporangijima. Neke se vrste razmnožavaju samo spolno. Kod drugih vrsta postoji izmjena spolne i nespolne generacije koja može biti naizmjenična (metageneza), ili do spolnog razmnožavanja dolazi samo povremeno (heterogonija). Vegetativno r. imaju biljke. To je takav način r. gdje se iz dijela matične biljke koji nije specijaliziran za r. razvije nova biljka. R. fragmentacijom postoji također kod biljaka, a ono se odvija tako što se nakon otkidanja dijela matične biljke, npr. grančice, iz nje razvije nova jedinka.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: