Reclus, Jean Jacques Élisée

Jean Jacques Élisée Reclus
Reclus, Jean Jacques Élisée, franc. geograf i političar (Sainte-Foy-la-Grande, 15. III. 1830 – Thourout, 4. VII. 1905). Geografiju studirao kod Carla Rittera u Berlinu. Republikanac; napustio Francusku nakon 1851. U razdoblju od 1852. do 1857. putovao Brit. otočjem, SAD-om, Sr. Amerikom i Kolumbijom. Sudionik Pariške komune, od 1871. ponovno u emigraciji; 1892. sveuč. prof. u Bruxellesu. Najvažnije geogr. djelo Nova opća geografija.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: