refektorij

refektorij franjevačkog samostana na Kaptolu u Zagrebu
refektorij (kasnolat. refectorium), isprva naziv za veliku zajedničku blagovaonicu u hospicijima, internatima, bolnicama i sl., poslije ugl. blagovaonica u samostanima i sjemeništima. Četverokutna, arhitektonski jednostavna dvorana, sa stolovima i sjedištima naokolo te s povišenim mjestom za čitača. Često urešena slikama (npr. Leonardova Posljednja večera u refektoriju samostana S. Maria delle Grazie u Milanu).