Renan, Ernest

Ernest Renan
Renan, Ernest, francuski filozof, književnik i povjesničar (Tréguier, 28. II. 1823 – Pariz, 2. X. 1892). Napustio studij teologije i posvetio se proučavanju semitskih jezika. Profesor hebrejskoga na Collège de France. Nakon objavljivanja knjige Život Isusov oduzeta mu je profesura. Po svojoj filozofskoj orijentaciji Renan je pozitivist s idealističkim primjesama. Ističe relativnost spoznaje i drži metafiziku nemogućom. Smatra da se priroda postupno uzdiže od nesvjesnog do ispunjenosti i svjesnosti. Svrha je svijeta razvoj do najvišeg stupnja stvaranja, koji predstavlja Bog. Kritički ispituje vjerodostojnost kršćanske mitologije odbacujući dogmatsku, teološku, službenu interpretaciju, ali jednako tako i stavove ateista. U autobiografskim spisima (Uspomene iz djetinjstva i mladenaštva) objašnjava gubitak kršćanske vjere i divljenje antičkoj kulturi. Glavna djela: Opća povijest semitskih jezika; Život Isusov (I. dio Povijesti podrijetla kršćanstva, I–VII); Budućnost znanosti; Rasprave o povijesti vjere; Povijest naroda Izraela; Razgovori i filozofski fragmenti.