Rengjeo, Ivan

Rengjeo, Ivan, hrvatski numizmatičar (Ilok, 15. V. 1884 – Zagreb, 9. VI. 1962). Završio studij slavistike u Zagrebu; srednjoškolski profesor u Hrvatskoj i Bosni. U istraživačkom radu obrađivao mnogobrojne teme nacionalne numizmatike. Osnivač (1942) Hrvatskoga numizmatičkog društva i njegov predsjednik, a nakon njegova ukidanja (1949) potpredsjednik Numizmatičkoga društva u Zagrebu. Uređivao stručne časopise (Numizmatika, Numizmatičke vijesti). Glavna djela: Naši stari novci, 1926; Hrvatsko-dalmatinski novci, 1934; Corpus der mittelalterlichen Münzen von Kroatien, Slavonien und Bosnien, 1959. i dr.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: