Rjepin, Ilja Jefimovič

I. J. Rjepin Kozaci pišu sultanu podrugljivo pismo, Sankt Peterburg, Državni muzej
Rjepin, Ilja Jefimovič, ruski slikar (Čuguiv, Ukrajina, 5. VIII. 1844 – Kuokkala, od 1948. Rjepino, kraj Sankt Peterburga, 29. IX. 1930). Glavni predstavnik realizma u ruskom slikarstvu XIX. stoljeća i začetnik kolorizma i plenerizma. Profesor na Akademiji u Sankt Peterburgu; član skupine → Peredvižnjiki. Radio povijesne kompozicije i žanr-scene (Burlaci na Volgi, 1870–73) te portrete suvremenika (L. N. Tolstoj). Utjecao na naraštaje ruskih slikara; uzor sovjetskom socrealizmu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: