Rjurik

Rjurik, prema rus. ljetopisima, knez Varjaga (u. 876). Isprva vladao u Ladogi, 862. pozivaju ga žitelji Novgoroda da ih, na čelu svoje varjaške družine, obrani od napada Pečenega. Ubrzo se nametnuo za kneza Novgoroda; pokušaje otpora ugušio okrutnim mjerama (ustanak Vadima Hrabrog). Njegovi su potomci (Rjurikovići) vladali Rusijom kao veliki knezovi, a potom kao carevi sve do kraja XVI. st.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: