Rodenbach, Georges

Georges Rodenbach
Rodenbach, Georges, belg. pjesnik i prozaik (Tournai, 16. VII. 1855 – Pariz, 25. XII. 1898). Suosnivač lista La libre Belgique. U poč. parnasovac, uskoro prišao simbolistima. Pisao poeziju ugaslih tonova i snoviđenja koja se rado čitala potkraj XIX. st. Važ. djela: Carstvo šutnje; Čista mladost; Zrcalo rodnoga neba; Zvonar.