Rodgers, Richard

Richard Rodgers
Rodgers, Richard, američki skladatelj (New York, 28. VI. 1902 – New York, 30. XII. 1979). S libretistima Lorenzom Hartom i Oscarom Hammersteinom napisao 39 mjuzikla, od kojih su Pal Joey, Oklahoma, South Pacific i The Sound of Music postigli svjetski uspjeh. Objavio autobiografiju Musical Stages.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: