Roman III. Argir

Roman III. Argir, biz. car (?, o. 968 – Carigrad, 11. IV. 1034). Senator; nakon smrti cara Konstantina VIII. prisiljen, prema carevoj oporučnoj odredbi, na razvod od supruge i na ženidbu s carevom kćerkom Zoe; zavladao 1028. Teško poražen u ratu s Arapima (1030). Vjerojatno ubijen u uroti supruge Zoe i njezina ljubavnika, budućeg cara Mihaela IV. Paflagonca.