Roslin, Alexander

A. Roslin Dama s velom, 1768. Stockholm, Nationalmuseum
Roslin, Alexander, švedski slikar (Malmö, 15. VII. 1718 – Pariz, 5. VII. 1793). Učio u Stockholmu, djelovao u Njemačkoj, Francuskoj i Rusiji (na dvoru Katarine II.). Portretist u ulju, pastelu i minijaturi; isprva radio na način baroka i rokokoa, potom na klasicistički način.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: