Rouen

Rouen
Rouen (ant. Rotomagus), grad i riječna luka na r. Seine, na SZ Francuske, gl. grad dep. Seine-Maritime, regija Haute-Normandie, 114 km sz od Pariza; 112 787 st. (aglomeracija 535 656 st.) Tekst., kem., papirna i automob. (Renault) ind.; proizvodnja alkoholnih pića (brandy) i zrakoplovnih dijelova. Izvoz vina. Turizam. Got. katedrala Notre-Dame iz XIII. st. (obnovljena nakon stradavanja u II. svj. ratu) s kriptom (XI. st.); najviša crkva u Francuskoj (151 m). Opatija St. Ouen (XIV. st.); ovdje je spaljena franc. junakinja Ivana Orleanska (1431). Crkva Saint-Maclou iz XV. st. Kasnogot. Palača pravde. Renesansna vrata sa satom (1527). Muzej sa zbirkom slika i keramike. Sveučilište (osn. 1964) u Mont-St-Aignanu (s od Rouena). Osn. u predrim. razdoblju. Dolaskom kršćana u III. st. dobiva na značenju. Normani ga osvajaju 876. Srednjovj. gl. grad Normandije. Pod engl. vlašću 1066–1203. te ponovno 1419–49. Francuzi ga osvajaju 1204. U XVI. st. jedno od vodećih kult. središta Europe. Hugenoti ga osvajaju 1562. Nijemci ga okupirali 1870. tijekom Franc.-pruskog rata i u II. svj. ratu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: