Rubel, Maximilien

Rubel, Maximilien, franc. filozof (Černivci, danas Ukrajina, 10. X. 1905 – Pariz, 28. II. 1996). Prof. u Centru za znanstv. istraživanja u Parizu. Njegovo je osnovno zanimanje usmjereno na istraživanje Marxa i marksističke filozofije, s osobitim naglaskom na problem etike. Interpretira Marxa kao filozofa koji je, na zasadama Hegelove filozofije, realizirao etiku humanog čovjeka. Takvim stavom sužava etiku na jedan od oblika otuđenih ideoloških oblika svijesti. U nekim drugim svojim tezama kritički se odnosi prema praktičko-polit. deformacijama poduzetima u Marxovo ime. Gl. djela: Karl Marx, izabrane stranice za jednu socijalističku etiku; Karl Marx, ogled o intelektualnoj biografiji; Mišljenje o utopiji i revoluciji.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: