rukopis

rukopis (također manuskript) 1. Općenito, svaki zapis pisan rukom nekim pisaćim sredstvom (olovkom, nalivperom, stilusom itd.) na nekom pisaćem materijalu (papiru, platnu, koži, vosku itd.), pa onda i takav veći tekst (knjiga i dr.). 2. U pripremi za tisak, predložak koji će se složiti u knjigu ili kakav drugi tiskani materijal (pa bio on i takav da nije napisan rukom).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: