Saba, Umberto

Umberto Saba
Saba, Umberto, tal. pjesnik i prozaist. (Trst, 9. III. 1883 – Gorica, 25. VIII. 1957). Inovator u poeziji, sred. mu je djelo Kanconijer, što ga je nadopisivao cijeloga života. Pisao i kritičku i pripovjednu prozu. Zanimljiv mu je i komentar vlastitog pjesništva Povijest i kronološka povijest “Kanconijera” (1948).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: