Sabah

Sabah, Kota Kinabalu
Sabah, savezna država u Maleziji; 73 620 km2, 2 449 3889 st. Leži u ist. dijelu Bornea. Graniči sa Sarawakom na JZ i Kalimantanom (indonez. Borneo) na J. Pretežno planinsko područje; najviši vrh Kinabalu (4101 m). Uz zap. obalu pruža se široka obalna nizina; nizinsko područje pruža se i između planinskih masiva. Obala je razvedena. Jedina rijeka Kinabatangan. Klima je tropska. Područje prekriveno gustom šumom. U VII. st. trgovina s Kinom; jake veze s Filipinima. Eur. utjecaj od 1759. U XIX. st. pod brit. vlašću. Od 1963. dio Malezije. Poljoprivreda. Ležišta zlata; kamenolomi. Drvna ind., proizvodnja gume. Slabo razvijena cestovna mreža; zračne luke. Važ. gradovi: Kota Kinabalu, Victoria, Kudat, Sandakan i Tawau.