Sabinus, Massurius

Sabinus, Massurius, rim. pravnik (I. st.). Djelovao u vrijeme careva Tiberija i Nerona. Vodio prav. školu, po njemu nazvana škola Sabinovaca, koja se suprotstavljala školi Prokulijanaca (po Proculu). Skromna podrijetla, Tiberije mu je dodijelio plemstvo i privilegij nazvan ius respondendi. Napisao Tri knjige o građanskom pravu, koje su Pomponije, Paulus i Ulpijan razvili u poseban sustav, nazvavši ih Ad Sabinum. U fragmentima su prenesena njegova djela O krađama, Odluke gradskih pretora u 5 knjiga, kao i komentar Lex Julia de judiciis privati.