Sabolić, Ivan

I. Sabolić Figura, Zagreb, Moderna galerija
Sabolić, Ivan, hrvatski kipar (Peteranec, kraj Koprivnice, 24. VIII. 1921 – Zagreb, 25. VI. 1986). Diplomirao 1946. na zagrebačkoj Akademiji, na kojoj je bio profesor i vodio majstorsku radionicu. Autor jednostavnih figuralnih kompozicija i memorijalnih spomenika te psiholoških portreta. Član JAZU od 1981. Galerija “Ivan Sabolić” nalazi se u Peterancu od 1983.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: