Saccheri, Giovanni Gerolamo

Saccheri, Giovanni Gerolamo, talijanski matematičar (Sanremo, 5. IX. 1667 – Milano, 25. X. 1733). Stupio u isusovački red (1685) i postao svećenik (1694). Najveći talijanski matematičar prve polovine XVIII. stoljeća. Objavio važne rasprave iz logike i statike, a najvažnije mu je djelo o zasnivanju geometrije Euklid oslobođen od svake pogreške, u kojem je pretpostavio da je Euklidov peti postulat o usporednicama pogrešan. Iz toga je izveo neobične rezultate, na primjer postojanje trokuta sa zbrojem kutova većim od 180°.