Sachs, Hans

Hans Sachs
Sachs, Hans, njem. pjesnik i putujući majstor pjevač (Nürnberg, 5. XI. 1494 – Nürnberg, 19. I. 1576). Za svoje poslovice, basne i anegdote crpio građu iz povijesti, Biblije, viteške i humoristične književnosti. Vatreni Lutherov pristaša, spjevao 1523. u njegovu čast pjesmu Wittenberški slavuj. Napisao o. 200 drama, 1800 kratkih pjesama u rimovanim dvostisima te mnoštvo “majstorskih pjesama” (Meisterlider). Lik u operama A. Lortzinga i R. Wagnera.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: