Saigo Takamori

Saigo Takamori (izvorno ime Kichibe ili Kichinosuke), jap. političar i general (Kagoshima, 7. XII. 1827 – Kagoshima, 24. IX. 1877). Samuraj; sudjelovao u pobuni 1863. kojom je svrgnuta vlast šoguna i uspostavljena carska vlast. Ministar rata i zapovjednik jap. postrojba u ratu protiv Koreje (1873). Gorljiv konzervativac, protivnik carevih nastojanja glede europeizacije i modernizacije Japana. God. 1877. podignuo ustanak u pokrajini Satsumi; nakon poraza izvršio harakiri.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: