Salisbury, Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil

lord Salisbury (Robert Arthur Talbot
Gascoyne-Cecil)
Salisbury, lord (pravim imenom i prezimenom Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil), britanski političar (Hatfield, 3. II. 1830 – Hatfield, 22. VIII. 1903). Konzervativac; od 1853. član Donjega doma Britanskoga parlamenta; 1865. član Doma lordova. Ministar za Indiju (1866–67); potom ministar u više kabineta → B. Disraelija (1874–80). Kao ministar vanjskih poslova sudionik Berlinskoga kongresa (1878). Nakon Disraelijeve smrti (1881) vođa Konzervativne stranke; predsjednik vlade 1885, 1886–92. i 1895–1902. istodobno do 1902. i ministar vanjskih poslova. Zbog narušena zdravlja odstupio u korist svojega nećaka → A. J. Balfoura. Pristaša britanske izolacije prema kontinentu (→ splendid isolation); zagovornik britanske kolonijalne ekspanzije (Burma, Sudan, Istočna Afrika). Njegov najstariji sin James Gascoyne-Cecil (1861−1947) bio je istaknuti političar, čuvar državnoga pečata 1924−29. i na čelu Doma lordova od 1925. do 1929, a sin → Robert Cecil dobitnik Nobelove nagrade za mir 1937.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: