San Antonio

San Antonio
San Antonio, grad u saveznoj državi Texas, SAD; 1 214 725 st. Leži na izvoru r. San Antonio. Osn. 1718. kao španj. misija San Antonio de Valero. God. 1821. dio novoosnovane meks. države. God. 1836. bitka za utvrdu Alamo (pridonijela pripojenju Texasa SAD-u). U stanovništvu velik udio Meksikanaca. Amer. voj. baza (zrakoplovstvo). Trg. središte za vunu, pamuk i kožu. Prehr., tekst. ind., ind. zrakoplovnih i računalnih dijelova, rashladnih uređaja. Turist. središte. Sveučilište, brojni fakulteti i instituti. Arheol. muzej, umj. galerija. Utvrda Alamo (prvotna jezgra misionarske postaje), katedrala, španj. palača guvernera iz XVIII. st.