sandžak

sandžak (tur. sançak zastava), voj. i upr.-terit. jedinica u Osman. Carstvu; više s. činilo je pašaluk ili ejalet. U doba osman. osvajanja na pograničju su ustrojeni krajiški ili akindžijski s. Od sred. XV. st. sandžaci se dijele na subašiluke ili vilajete, a ovi na nahije (poslije se isključivo dijele na nahije). Na području hrv. zemalja osnivano je, u doba osman. prodora i osvajanja, više sandžaka kojima su se granice mijenjale (Kliški, Čazmanski ili Začasna, Krčki ili Lički, Požeški, Bihaćki, Srijemski, Bosanski, Hercegovački i Zvornički); dio hrv. krajeva pod osman. vlašću na SI ulazio je povremeno u sastav Segedinskoga, Mohačkoga, Čanadskoga i Bečkerečkoga s.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: