Sankt Gallen

Sankt Gallen, kanton u sjeveroist. Švicarskoj; 2025 km2, 462 900 st. Na S brežuljkast, na J planinski; obuhvaća i doline Rajne, Lintha i Seeza i ledenjačko jezero Walensee; više od četvrtine pod šumama. Mliječno stočarstvo; voćarstvo i vinogradarstvo u dolini Rajne i Seeza. Rudnici željezne rude i mangana kraj Sargansa. Tekst. ind. (prerada svile, čipkarstvo), kem., farmaceutska, drvna i ind. čokolade. Turizam. Važniji gradovi: Sankt Gallen (gl. grad), Jona, Wil, Gossau.