Saussure, Ferdinand de

Ferdinand de Saussure
Saussure, Ferdinand de, švicarski jezikoslovac (Ženeva, 26. XI. 1857 – Vufflens-le-Château, kraj Ženeve, 22. II. 1913). Profesor indoeuropeistike i sanskrta u Ženevi. Osnivač ženevske lingvističke škole. Jezik se promatra kao društvena tvorevina, s razlikovanjem jezičnoga čina ili akta ili govora (parole) od jezičnoga sustava ili jezika (langue). Njegovo glavno djelo Tečaj opće lingvistike znatno je utjecalo na suvremenu lingvistiku. → strukturalizam
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: